Prof. univ. dr. Ion Pârgaru: peste 110 lucrări publicate în țară și străinătate (inclusiv cărți de specialitate)

Prof. univ. dr. Nicolae Teodorescu: 188 articole de specialitate și comunicări științifice, 20 cărți de specialitate / volume colective

Prof. univ. dr. Aurelia-Felicia Stăncioiu: peste 100 articole științifice, 15 cărți și cursuri de specialitate

Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu: peste 200 studii și articole de specialitate în țară și în străinătate, 30 cărți de specialitate

Prof. univ. dr. Nicolae Lupu: 80 articole științifice, profesionale și de popularizare, 30 cărți de specialitate

George-Sorin Nicolescu: peste 200 articole publicate în reviste de specialitate de turism în țară și străinătate, 3 cărți de turism

Conf. univ. dr. Elena Matei: 91 articole științifice, 8 cărți de specialitate și cursuri universitare

Conf. univ. dr. Monica Paula Rațiu: 40 articole științifice, 19 cărți de specialitate

Conf. univ. dr. Mihai-Cristian Orzan: 40 articole științifice

Dr. Constantin Munteanu: 110 articole și comunicări științifice în țară și în străinătate, 23 cărți / monografii cu caracter științific

Drd. Andreea Botoș: 23 articole științifice

Drd. Mihail-Cristian Dițoiu: 14 articole științifice

Drd. Anamaria-Cătălina Radu: 13 articole științifice