Ion Pârgaru

Funcția în OMTR: Președinte
Ocupație
: profesor universitar, conducător de doctorat – Politehnica București, Deputat
Realizări: Strategia României pentru Integrare în UE (coautor), Codul de Comerț Exterior al României (coautor) și multe altele
Publicații: peste 110 lucrări (în țară și străinătate)
Domenii de interes: Diplomație, Comerț, Inginerie
Competențe: Management, Relații Economice Internaționale

 

Nicolae Teodorescu

Funcția în OMTR: Vicepreședinte
Ocupație: profesor universitar, conducător de doctorat – Academia de Studii Economice din București
Realizări: 176 lucrări de cercetare științifică de marketing, acceptat ca membru ESOMAR și AMA
Publicații: 188 articole de specialitate și comunicări științifice, 20 cărți de specialitate / volume colective
Domenii de interes: Marketing
Competențe: Marketing, Cercetări de Marketing, Comportamentul Consumatorului

 

 Aurelia-Felicia Stăncioiu

Funcția în OMTR: Vicepreședinte
Ocupație
: profesor universitar, conducător de doctorat – Academia de Studii Economice din București
Premii: Premiul pentru rezultatele cercetării științifice din partea UEFISCDI prin proiectul PRECISI (2014), Premiul Tezaur, acordat de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, pentru coordonarea serialului „Destinații turistice din România” publicat în revista Economie Teoretică și Aplicată (2012), Premiul acordat de Asociația Generală a Economiștilor din România pentru performanță profesională a documentării în echipă și publicarea unui ciclu de articole despre sectorul turistic sub genericul „Imaginea destinației turistice – element de susținere în construcția brandului turistic regional” în revista Economie Teoretică și Aplicată (2011), Premiul pentru promovarea metodologiilor moderne în cadrul lucrării „Planificarea de marketing în turism: concepte și aplicații” acordat de Asociația Generală a Economiștilor din România (2006).
Publicații: peste 100 articole științifice, 15 cărți și cursuri de specialitate
Domenii de interes: Marketing în turism, marketing relațional, marketing strategic
Competențe: Planificare de marketing

 

George-Sorin Nicolescu

Funcția în OMTR: Consilier cu probleme de protocol și relații internaționale
Ocupație
: Președinte și acționar al grupului de firme de turism Olimpic International
Premii: Distins cu ordinul „Meritul Industrial și Comercial” în grad de „Cavaler” (2014), distins cu locul I-II la nivel național de către Camera de Comerț și Industrie a României, din anul 1996 până în prezent în Topul Firmelor din România, locul I la nivel național în Topul Firmelor la categoria întreprinderi mari din turism (2004), distins cu locul III la nivel național de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Medalia „500 de ani Ștefan cel Mare”, Medalia „10 ani Oracle”, Medalia „5 ani Skal”, Medalia „Brâncoveanu 300 de ani”, distins cu trofeul internațional Quality Summit – New York 2009, Trofeul Skalite, Istanbul 2006, Trofeul internațional pentru imagine și calitate, Arcul Europei, Paris 2000, Trofeul internațional pentru Turism, Hotelărie și Catering – Madrid 1999 ș. a.
Publicații: peste 200 articole publicate în reviste de specialitate de turism în țară și străinătate, 3 cărți de turism
Domenii de interes: Turism
Competențe: Management

 

Puiu Nistoreanu

Funcția în OMTR: Consilier Științific
Ocupație
: profesor universitar, conducător de doctorat (domeniul administrarea afacerilor) – Academia de Studii Economice din București
Premii: Premiul pentru excelență în formare profesională, (Excellence in Hospitality Education) – 2012, Trend Hospitality Consulting & Management România; Premiul Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România pentru „Cartea care zidește” (2010) și „Cartea turistica” (2000); Premiul „Alecsandru Puiu Tacu” acordat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” Iași, al Academiei Române (2007); Premiul „Laurii Tribunei Economice” 2004.
Publicații: peste 200 studii și articole de specialitate în țară și în străinătate, 30 cărți de specialitate
Domenii de interes: Administrarea afacerilor în turism, Dezvoltare durabilă în turism, Turism cultural, Ecoturism, Dezvoltare regională, Comunități locale
Competențe: Administrarea afacerilor, Dezvoltare durabilă, Turism

 

Nicolae Lupu

Funcția în OMTR: Consilier economic și trezorier
Ocupație
: profesor universitar – Academia de Studii Economice din București
Premii: „Premiul pentru Reportaj”, 2015, al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, „Cartea care zidește”, 2011, al Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, „Enciclopedia Anului 2003”, al Asociației Generale a Economiștilor din România, pentru volumul colectiv Dicționar explicativ de marketing
Publicații: 80 articole științifice, profesionale și de popularizare, 30 cărți de specialitate
Domenii de interes: Management și tehnologie hotelieră și de restaurant, Istoria învățământului de comerț și turism
Competențe: Studii de piață și de fezabilitate

 

Elena Matei

Ocupație: conferențiar universitar – Universitatea din București
Premii: Premiul CNCSIS pentru articol publicat în revistă indexată ISI (2014), Diplomă de onoare a Ministerului Învățământului și Cercetării (pentru coordonarea Lotului Olimpic al României la Olimpiada din Australia) – 2006, Diplomă de onoare a Facultății de Istorie – Geografie – Filozofie, Departamentul de Geografie, Universitatea din Craiova (2006), Diplomă de onoare a Societății Române de Geografie (pentru coordonarea Lotului Olimpic al României la Olimpiada din R. Africa de Sud) – 2002, Premiul Euro al Parlamentului României pentru activități de conștientizare a educației ecologice (1996)
Publicații: 91 articole științifice, 8 cărți de specialitate și cursuri universitare
Domenii de interes: Ecoturism, Turism durabil, Geografie umană
Competențe: Analize de geografie umană și mediu, evaluarea destinațiilor ecoturistice, analize teritoriale privind turismul durabil și dezvoltarea durabilă a sistemelor de așezări umane, cartografiere turistică digitală (GIS).

 

Monica Paula Rațiu

Ocupație: Prodecan al Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional, Conferențiar universitar – Universitatea Româno-Americană din București
Premii: Premiul Tezaur pentru serialul „Destinaţii turistice din România” publicat în revista „Economie teoretică şi aplicată”, acordat de Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România” (ianuarie 2012, coautor), Premiul pentru performanţa profesională a documentării în echipă şi publicarea unui ciclu de articole despre sectorul turistic, sub genericul „Imaginea destinaţiei turistice – element de susţinere în construcţia brandului turistic regional” în revista Economie Teoretică și Aplicată, acordat de Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) (noiembrie 2011, coautor), Premiul „Victor Slăvescu” al Academiei Române pentru lucrarea Tratat de management comercial, Coordonator Dumitru Patriche (decembrie 2009, coautor), Premiul „Victor Babeş” al Academiei Române pentru lucrarea Marketingul serviciilor de îngrijire a sănătăţii (decembrie 2009, coautor), Diploma de Excelenţă pentru „Excelenţă în marketing şi alimentaţie” în cadrul Primului Congres Internaţional de Sănătate, Alimentaţie şi Bunăstare SANABUNA 2011, 15-17 octombrie 2011, Braşov, România, Diploma Salonului de Carte Universitară pentru lucrarea „Marketingul serviciilor de îngrijire a sănătăţii”, prezentată în la cel de-al III-lea Salon Naţional de Carte Universitară, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 1-6 octombrie 2007, cu ocazia aniversării a 150 Ani de Învăţământ Medical Românesc, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.
Publicații: 40 articole științifice, 19 cărți de specialitate
Domenii de interes: Strategii în turism și servicii, Marketing turistic, Managementul calității în turism
Competențe: Dezvoltare strategii

 

Mihai-Cristian Orzan

Ocupație: Prodecan al Facultății de Marketing, Conferențiar universitar – Academia de Studii Economice din București
Publicații: 40 articole științifice
Domenii de interes: Marketing online, Cercetări de marketing
Competențe: Marketing Online

 

Dragoș Răducan

Ocupație: Președinte al Comitetului Sectorial Turism, Hoteluri și Restaurante, Vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Fondator și Preşedinte al Business Tour Expert, Profesor asociat
Realizări: Programe „Week-end în București”, „Litoralul pentru Toți”, „O Săptămână la Munte”
Domenii de interes: Formare profesională în turism
Competențe: Dezvoltare standarde ocupaționale

 

Constantin Munteanu

Ocupație: Președinte al Asociației Române de Balneologie, Cercetător Științific, III – Dr. Biolog sp. la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, Editor Șef la Editura Balneară / Balneo Research Journal
Publicații: 110 articole și comunicări științifice în țară și în străinătate, 23 cărți / monografii cu caracter științific
Domenii de interes: Balneologie
Competențe: Cercetare științifică

 

Mihail-Cristian Dițoiu

Funcția în OMTR: Secretar General
Ocupație
: Secretar al Școlii Doctorale de Marketing (Academia de Studii Economice București), Director de marketing Olimp NET, Formator Pro-INFO
Premii: Premiul Gaudeamus oferit de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (2013), Premiul al III-lea obţinut pentru staţiunea Sărata Monteoru, în cadrul etapei naţionale a concursului Destinaţii Europene de Excelenţă (EDEN 2010), având tema Turismul Acvatic
Realizări: fondator TrăieșteRomânește
Publicații: 14 articole științifice
Domenii de interes: Marketing senzorial
Competențe: Branding senzorial

 

 Anamaria-Cătălina Radu

Funcția în OMTR: Consilier relații publice și probleme juridice
Premii: 9
Publicații: 13 articole științifice
Domenii de interes: Marketing, Marketing în turism, Planificare de marketing în turism Competențe: Planificarea fondurilor europene

 

Andreea Botoș

Funcția în OMTR: Consilier IT
Publicații: 23 articole științifice
Domenii de interes: Marketing în turismul balnear
Competențe: Elaborarea strategiilor de marketing

 

Membri OMTR – persoane juridice:

Asociația Română de Balneologie – http://bioclima.ro/

Biosafety – http://ebiosafety.ro/

Olimpic Internațional Turism – http://www.olimpic.ro/