Misiune

Organizația de Marketing în Turism din România (O.M.T.R.) este asociația care:

 • prin profesionalismul, reputația, unitatea și responsabilitatea specialiștilor care o formează;
 • prin respectul față de colaboratori / mediu;
 • prin prietenia promovată împreună cu viziunea și înțelepciunea partenerilor ei (instituții publice centrale și locale, organizații non-profit și companii care activează în turism sau în domenii complementare)

doreşte să devină furnizor de experiență în vederea revigorării, dezvoltării susținute și, implicit, promovării turismului românesc de către fiecare pentru fiecare și împreună pentru România.

Obiective

 1.  Creșterea atractivității destinației turistice România prin activități de marketing;
  • Promovarea limbajului de specialitate;
  • Elaborarea unor studii de marketing pentru dezvoltarea unor forme specifice (ecoturism, litoral, turism de sănătate);
  • Studii de formare/ consolidare/ repoziționare a imaginii produsului turistic românesc;
  • Elaborarea de studii de marketing în corelație cu Strategia Dunării și Convenția Carpatică;
  • Activități de diseminare a informațiilor privind directivele, regulamentele și recomandările Uniunii Europene;
  • Reorientarea cererii turistice către piața regională.
 2. Planificarea de marketing a destinațiilor turistice din România.
  • Efecturarea unor studii de piață/ cercetări de marketing pe forme de turism/ destinații/ regiuni;
  • Identificarea profilului potențialilor consumatori pentru formele de turism analizate;
  • Elaborarea unor planuri de marketing specifice;
  • Elaborarea unor programe de promovare corespunzătoare.

Consiliul director OMTR

Ion Pârgaru – Președinte
Nicolae Teodorescu – Vicepreședinte
Aurelia-Felicia Stăncioiu – Vicepreședinte
George-Sorin Nicolescu – Consilier cu probleme de protocol și relații internaționale
Mihail-Cristian Dițoiu – Secretar General
Anamaria-Cătălina Radu – Consilier relații publice și probleme juridice
Puiu Nistoreanu – Consilier Științific
Andreea Botoș – Consilier IT
Nicolae Lupu – Consilier economic și trezorier